Frétt

Á sjötta þúsund undirskrifta söfnuðust

22. mars 2017 - 14:35:38

Undirskriftaso¨fnun - afhendingBarnaheill – Save the Children á Íslandi og nemendur úr Háteigsskóla afhentu í dag Kristjáni Þór Júlíussyni, mennta- og menningarmálaráðherra áskorun um að breyta grunnskólalögum og afnema gjaldtöku fyrir námsgögn. Á sjötta þúsund undirskriftir söfnuðust í átakinu en einnig er skorað á þingheim og sveitarfélög að vinna að breytingum eins fljótt og auðið er svo innkaupalistar verði ekki sendir út fyrir næsta skólaár.

Erna Reynisdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, las áskorunina upp fyrir ráðherra, og Katha Aþena Guðný Þorsteinsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Barnaheilla, hélt stutta ræðu þar sem hún talaði um réttindi barna út frá Barnasáttmálanum. Bekkjarfélagar hennar úr 9. HS í Háteigsskóla afhentu ráðherra renninginn með nöfnum þeirra sem skrifuðu undir.

Áskorunina má sjá í heild sinni hér að neðan, sem og ræðu Köthu Aþenu.

 

Áskorun til ráðherra

 

Herra Kristján Þór Júlíusson

mennta- og menningarráðherra

þingheimur og sveitarfélög

 

Reykjavík 22. mars 2017.

 

Barnaheill – Save the Children á Íslandi hafa frá árinu 2015 vakið athygli á kostnaði foreldra vegna innkaupa á námsgögnum grunnskólabarna. Slíkur kostnaður er ekki einungis töluverður baggi fyrir barnafjölskyldur heldur er sú hefð, að foreldrar beri þennan kostnað, í ósamræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sáttmálinn var lögfestur á Íslandi 20. febrúar 2013 og gildir því sem lög hér á landi. Í 28. grein hans er börnum tryggð gjaldfrjáls grunnmenntun og er kostnaðarþátttaka foreldra því í raun ólögleg. Þess vegna er óásættanlegt að innkaupalistar skuli enn vera við lýði í flestum grunnskólum landsins.

 

Gjaldtaka fyrir námsgögn felur einnig í sér mismunun fyrir börn sem þau eiga rétt á vernd gegn samkvæmt 2. grein Barnasáttmálans.

Á sjötta þúsund manns hafa skrifað undir áskorun á heimasíðu Barnaheilla. Við skorum á þig sem ráðherra menntamála – og þingheim allan - að breyta grunnskólalögum og setja skýrar reglur um að óheimilt sé að krefja foreldra um innkaup á gögnum eða taka við greiðslu fyrir gögn sem nota á vegna skólagöngu barna. Við skorum einnig á sveitarfélög að vinna að þessum breytingum eins fljótt og auðið er svo innkaupalistar verði ekki sendir út fyrir næsta skólaár.

 

Fyrir hönd Barnaheilla – Save the Children á Íslandi og eftirfarandi einstaklinga sem skrifað hafa undir áskorunina.

 

Erna Reynisdóttir
framkvæmdastjóri Barnaheilla – Save the Children á Íslandi

 

----------

 

Ræða Köthu Aþenu Guðnýjar Þorsteinsdóttur

 Komið öll sæl og takk fyrir Kristján að gefa þér tíma til að hitta okkur hér í dag.

Í 28.grein barnasáttmálans segir frá því að við sem börn höfum rétt á gjaldfrjálsri grunnmenntun hér á Íslandi. Grunnskólar kaupa einungis skólabækur en ekki námsgögn. Það er brot á 28.grein barnasáttmálans ef foreldrar eða forráðmenn eru látnir borga fyrir námsgögn fyrir börnin. Það á ekki að mismuna okkur á grundvelli t.d. fjárhagstöðu foreldra eða að öðru leyti eins og segir í 2.grein barnasáttmálans. Ég sem barn hef fengið námsgögn frá foreldrum mínum sem þau hafa keypt fyrir mig alla skólagönguna mína því án námsgagna get ég ekki stundað námið til fulls. Þess vegna ættu námsgögn að vera gjaldfrjáls og kostuð af skólanum eins og námsbækur. Börn sem búa við það að ekki séu til peningar fyrir námsgögnum fá ekki það sama útúr menntununi og við hin. Foreldrar barnana gætu verið í slæmri stöðu efnahagslega og geta því ekki séð fyrir námsgögnum. Ef börn hafa ekki öll þau námsgögn sem eru nauðsynleg í grunnmenntun geta þau ekki notið þessara menntunar eins og þeim bæri.  Þau hafa líka drauma og ætla sér að verða eitthvað þegar þau verða eldri en fá ekki tækifæri til þess. Það  er svo mikilvægt að öll börn hafi aðgang að grunnmenntun og námsgögnum sem því fylgir því öll börn eiga skilið að vaxa og dafna og verða það sem þeim langar til að verða. Þau réttindi um að börn eigi rétt á gjaldfrjálsri grunnmenntun ættu að vera virt eins og önnur réttindi barna. Börn hafa áhyggjur rétt eins og fullorðnir og það að þurfa bæta á sig fleiri áhyggjum um að verða skammaður í skólanum því foreldranir gátu ekki útvegað námsgögn því þau eiga ekki fyrir því. Börnin eiga rétt á því að geta mætt í skólann og byrjað strax að læra en ekki að reyna útvega sér námsgögn frá öðrum aðilum því ekki var hægt að kaupa námsgögn handa þeim. Margir foreldrar eiga fleiri en eitt barn í skóla og þurfa því þá að kaupa námsgögn handa þeim öllum sem getur verið svakaleg fjárhæð. Þess vegna finnst mér að það eigi að fara eftir réttindum barna og láta grunnmenntun vera gjaldfrjálsa.

Núna ætlum við fyrir hönd Barnaheilla, börn og fjölskyldu þeirra að afhenda ykkur undirskriftalistann.

Takk fyrir mig.