Zglos nielegalne tresci

Zglos nielegalne tresciAdres albo e-mail z trescia

Przycisk interwencyjny do zgłaszania nielegalnych i nieodpowiednich treści jest obsługiwany przy współpracy Barnaheill – Save the Children á Íslandi, SAFT i Komendę Główną Policji.

Inhope kodeks postępowania.