Ályktun stjórnar Barnaheilla - Save the Children á Íslandi um verkfall grunnskólakennara

Stjórn Barnaheilla – Save the Children á Íslandi gerir þá kröfu að mannréttindi barna séu virt og að starf í grunnskólum í landinu hefjist aftur án tafar.

Samkvæmt Barnasáttmálanum eru það ein af grundvallar mannréttindum barna að fá að ganga í skóla. Í 28. grein Sáttmálans kemur fram að börn eiga rétt á endurgjaldslausu grunnskólanámi. Auk þess sem Íslendingar hafa lofað að heiðra og standa við Sáttmálann um réttindi barna, þá segja íslensk lög til um að börn skuli ganga í skóla og þau skuli fá þar margvíslega fræðslu.
Sú óvissa sem nú ríkir er með öllu óþolandi fyrir börnin og barnafjölskyldur í landinu.

Stjórn Barnaheilla – Save the Children á Íslandi gerir þá kröfu að mannréttindi barna séu virt og að starf í grunnskólum í landinu hefjist aftur án tafar. 

Samkvæmt Barnasáttmálanum eru það ein af grundvallar mannréttindum barna að fá að ganga í skóla. Í 28. grein Sáttmálans kemur fram að börn eiga rétt á endurgjaldslausu grunnskólanámi. Auk þess sem Íslendingar hafa lofað að heiðra og standa við Sáttmálann um réttindi barna, þá segja íslensk lög til um að börn skuli ganga í skóla og þau skuli fá þar margvíslega fræðslu.
Sú óvissa sem nú ríkir er með öllu óþolandi fyrir börnin og barnafjölskyldur í landinu.

Verkfallið sem nú hefur hafist að nýju eftir nokkurra daga hlé, hefur staðið það lengi að það mun hafa slæm áhrif á framvindu náms hjá þorra nemenda, einkum þeirra sem standa höllum fæti fyrir. Það sjónarmið hefur jafnvel komið upp í umræðu síðustu vikna að fækka aftur skóladögum grunnskólabarna eftir áralanga baráttu fyrir lengingu skólaársins. Slík aðgerð yrði alvarleg afturför fyrir skólakerfið og í raun hneyksli fyrir alla þjóðina sem vill í svo mörgu standa framarlega í alþjóðlegum samanburði. Skólakerfið hlýtur að setja ofan í augum nemenda annað er óhjákvæmilegt þegar skilaboðin um virði menntunar eru af þessum toga. Stjórn Barnaheilla minnir á að stjórnvöld bera ábyrgð á því að grunnskólalög séu virt og gerir þá skýlausu kröfu að mannréttindi barna séu í hávegum höfð.
Skólinn er mikilvæg kjölfesta í daglegu lífi nemenda. Þegar þeir missa þessa kjölfestu hlýtur það að hafa alvarleg og neikvæð áhrif. Í því sambandi skal bent á að sterkar vísbendingar eru um að verkfallið hafi leitt til aukningar á vímuefnaneyslu meðal grunnskólanema. Undanfarin ár hefur mikið verið rætt um forvarnir og ekki síst mikilvægi skólakerfisins í vímuvörnum. Slík umræða er orðin tóm við þær aðstæður sem nú ríkja.
Mikil ábyrgð hvílir því á herðum þeirra sem sitja við samningaborð í þessari deilu. Meðal annars hljóta þeir að þurfa að taka afstöðu til þess hvernig þeir muni bæta grunnskólanemendum það tjón sem þeir hafa orðið fyrir vegna verkfallsins. Mikilvægt er að deiluaðilar geri sér grein fyrir því að tími þeirra í þessu máli er löngu útrunninn og að ráðaleysi þeirra, sem veldur því að skólarnir eru lokaðir svo vikum skiptir, er alvarlegt brot á réttindum barna sem líða með ýmsum hætti fyrir skor