Við erum Barnaheill

Barnaheill – Save the Children á Íslandi eru frjáls félagasamtök sem vinna að mannréttindum barna og voru stofnuð árið 1989. Samtökin eru hluti af alþjóðasamtökunum Save the Children sem stofnuð voru árið 1919. Save the Children starfa í yfir 120 löndum með 25.000 starfsmenn og vinna samtökin að réttindum og velferð barna með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi. Samtökin snerta líf hátt í 160 milljón barna á hverju ári, þar af beinn stuðningur til 60 milljónir barna. 

Barnaheill eru leiðandi afl í að breyta viðhorfum og verklagi varðandi málefni barna og réttindi þeirra. Framtíðarsýn Barnaheilla er heimur þar sem sérhvert barn hefur tækifæri til að lifa og þroskast, fær gæðamenntun, lifir öruggu lífi og hefur tækifæri til að hafa áhrif. Við stöndum vaktina í þágu barna og gætum réttinda þeirra.

Barnaheill - Save the Children á Íslandi eru rekin fyrir tilstuðlan Heillavina, mánaðarlegra styrktaraðila. Barnaheill eru Heillavinum ævinlega þakklát fyrir stuðninginn.

Starfsmenn Barnaheilla – Save the Children á Íslandi eru ellefu í sjö og hálfu stöðugildi. Í stjórn  samtakanna sitja sjö manns og þrír til vara. Ungmennaráð Barnaheilla er skipað sjö einstaklingum úr hópi ungs fólks. Verndari Barnaheilla er Vigdís Finnbogadóttir fyrrum forseti Íslands sem jafnframt átti hugmyndina af nafninu Barnaheill. 

Starfsemi Barnaheilla

Frá upphafi hefur áhersla samtakanna verið á innlent starf en síðar meir bættust við erlend verkefni. Tvö af stærstu innlendu verkefnum Barnaheilla snúa að vernd barna gegn ofbeldi. Annars vegar, er Vinátta, forvarnarverkefni gegn einelti í leik- og grunnskólum. Verkefnið er danskt að uppruna, byggt á nýjustu rannsóknum um einelti og hefur reynst sérstaklega vel. Samtökin gáfu út Vináttuefni fyrir 3ja - 6 ára árið 2016 og fyrir 0-3ja ára í ársbyrjun 2019. Efni fyrir grunnskóla kom út haustið 2020. Hins vegar, er námskeiðið Verndarar barna sem er gagnreynd fræðsla í forvörnum og viðbrögðum við kynferðisofbeldi á börnum. Markmiðið er að veita fullorðnu fólki öfluga fræðslu og markvissa þjálfun í að fyrirbyggja, þekkja og bregðast við kynferðisofbeldi af festu og ábyrgð.

Barnaheill  gefa einnig út fræðsluefni um ofbeldi, vinna að vitundarvakningu, reka ábendingarlínu um óviðeigandi eða ólöglegt efni á netinu í samvinnu við ríkislögreglustjóra, standa að gagnvirkum fræðsluvef um barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og sinna fræðslu- og upplýsingagjöf um einnkenni og afleiðingar ofbeldis gegn börnum og aðgerðir vakni grunur um slíkt. Þá veita samtökin  ráðgjöf og vinna að fjölda  lagaumsagna þar sem þrýst er á stjórnvöld að tryggja með lögum að börnum sé veitt vernd gegn hvers kyns ofbeldi. Einnig standa Barnaheill fyrir ýmsum samstarfsverkefnum á borð við Hjólasöfnun Barnaheilla sem hefur farið fram undanfarin 10 ár og staðið að Degi mannréttindum barna. 

Neyðaraðstoð er ein af meginstoðum alþjóðlegs starfs Barnaheilla – Save the Children. Í hjálparstarfinu gæta Barnaheill – Save the Children sérstaklega að velferð barna en börn þurfa sérstaka vernd á tímum hamfara og átaka. Samtökin leggja áherslu á að grunnmenntun barna verði hluti af neyðaraðstoð, ekki síst á átakasvæðum þar sem neyðarástand hefur ríkt í langan tíma. Samtökin hafa veitt neyðaraðstoð til fjölda landa þar á meðal til Sýrlands, Jemen, Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó, Afghanistan og fleiri landa. Einnig hafa samtökin sinnt þróunarsamvinnu í Úganda. 

Merki Barnaheilla