Námskeið Vináttu

Skólar sem vilja taka þátt í Vináttu og fá námsefni til notkunar þurfa að senda kennara á grunnnámskeið þar sem fjallað er um hugmyndafræðina að baki efninu, innleiðingu í skólastarf og hagnýt atriði varðandi notkun þess. Þátttakendur fá jafnframt þjálfun í notkun efnisins.

Gert er ráð fyrir að í það minnsta tveir starfsmenn skóla sæki námskeið í upphafi. Þeir kynna verkefnið síðan fyrir öðru starfsfólki. Skólum er frjálst að senda fleiri starfsmenn á námskeið eftir því sem þeir telja sig þurfa.

Námskeið sem eru í boði:

Heilsdags grunnnámskeið 7 klukkustundir
Á námskeiðinu er farið yfir hugmyndafræði Vináttu og samskipti barna í víðu samhengi. Þátttakendur fá kynningu á námsefninu, vinna með það, skiptast á hugmyndum og gera áætlun um hvernig þeir sjái fyrir sér að vinna með námsefnið í sínum skóla.

Framhaldsnámskeið 3 klukkustundir
Lögð er áhersla á námsefnið og hvernig er hægt að vinna með það í daglegu starfi skólans. Þetta námskeið miðar að því að skólinn hafi innleitt Vináttu og sé að vinna markvisst með efnið.

Kynning fyrir skóla 2 klukkustundir
Farið er yfir það helsta í  hugmyndafræði Vináttu og námsefnið er sýnt

Foreldrakynning 1 klukkstund
Þar verður Vinátta kynnt fyrir foreldrum og fá ráðleggingar um hvað þeir geta lagt af mörkum til að styrkja góð samskipti á meðal barnanna.

Bregðumst við einelti 3 klukkustundir                                                                                                                                                                          Framhaldsnámskeið þar sem farið er yfir hvernig hægt er að bregðast við ef einelti á sér stað með hugmyndafræði Vináttu að leiðarljósi.

 

Næstu námskeið:

Leikskólar:
21. nóvember kl. 13-16 - Framhaldsnámskeið Fákfeni 9.

27. nóvember kl. 13-16 - Framhaldsnámskeið Fjarnámskeið

Grunnskólar:
23. nóvember kl.13-16 - Framhaldsnámskeið 1.-4. bekkur, Fákafeni 9.

28. nóvember kl. 13-16 - Framhaldsnámskeið 1. - 4. bekkur Fjarnámskeið

Frístundaheimili: