Námskeið Vináttu

Skólar sem vilja taka þátt í Vináttu og fá námsefni til notkunar þurfa að senda kennara á grunnnámskeið þar sem fjallað er um hugmyndafræðina að baki efninu, innleiðingu í skólastarf og hagnýt atriði varðandi notkun þess. Þátttakendur fá jafnframt þjálfun í notkun efnisins.

Gert er ráð fyrir að í það minnsta tveir starfsmenn skóla sæki námskeið í upphafi. Þeir kynna verkefnið síðan fyrir öðru starfsfólki. Skólum er frjálst að senda fleiri starfsmenn á námskeið eftir því sem þeir telja sig þurfa.

Námskeið sem eru í boði:

Heilsdags grunnnámskeið 5 klukkustundir
Á námskeiðinu er farið yfir hugmyndafræði Vináttu og samskipti barna í víðu samhengi. Þátttakendur fá kynningu á námsefninu, vinna með það, skiptast á hugmyndum og gera áætlun um hvernig þeir sjái fyrir sér að vinna með námsefnið í sínum skóla.

Framhaldsnámskeið 3 klukkustundir
Lögð er áhersla á námsefnið og hvernig er hægt að vinna með það í daglegu starfi skólans. Þetta námskeið miðar að því að skólinn hafi innleitt Vináttu og sé að vinna markvisst með efnið.

Kynning fyrir skóla 2 klukkustundir
Farið er yfir það helsta í  hugmyndafræði Vináttu og námsefnið er sýnt

Foreldrafyrirlestur 1 klukkstund
Þar verður Vinátta kynnt fyrir foreldrum og fá ráðleggingar um hvað þeir geta lagt af mörkum til að styrkja góð samskipti á meðal barnanna.

Næstu námskeið 

Sjá hér