Undirskriftasöfnun Barnaheilla

hönd skrifarSem stendur er engin undirskriftasöfnun í gangi.

Síðasta undirskrifasöfnun Barnaheilla – Save the Children á Íslandi fór fram í ársbyrjun 2017. Þar var skorað á stjórnvöld og sveitarfélög að afnema með öllu kostnaðarþátttöku vegna náms í grunnskóla til að tryggja öllum börnum gjaldfrjálsa grunnmenntun eins og kveðið er á um í Barnasáttmálanum sem lögfestur hefur verið hér á landi. Lesa má áskorunina hér fyrir neðan.

Áskorun til ráðherra

Herra Kristján Þór Júlíusson
mennta- og menningarráðherra
þingheimur og sveitarfélög

Reykjavík, 22. mars 2017.

Barnaheill – Save the Children á Íslandi hafa frá árinu 2015 vakið athygli á kostnaði foreldra vegna innkaupa á námsgögnum grunnskólabarna. Slíkur kostnaður er ekki einungis töluverður baggi fyrir barnafjölskyldur heldur er sú hefð, að foreldrar beri þennan kostnað, í ósamræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sáttmálinn var lögfestur á Íslandi 20. febrúar 2013 og gildir því sem lög hér á landi. Í 28. grein hans er börnum tryggð gjaldfrjáls grunnmenntun og er kostnaðarþátttaka foreldra því í raun ólögleg. Þess vegna er óásættanlegt að innkaupalistar skuli enn vera við lýði í flestum grunnskólum landsins.

Gjaldtaka fyrir námsgögn felur einnig í sér mismunun fyrir börn sem þau eiga rétt á vernd gegn samkvæmt 2. grein Barnasáttmálans.

Á sjötta þúsund manns hafa skrifað undir áskorun á heimasíðu Barnaheilla. Við skorum á þig sem ráðherra menntamála – og þingheim allan - að breyta grunnskólalögum og setja skýrar reglur um að óheimilt sé að krefja foreldra um innkaup á gögnum eða taka við greiðslu fyrir gögn sem nota á vegna skólagöngu barna. Við skorum einnig á sveitarfélög að vinna að þessum breytingum eins fljótt og auðið er svo innkaupalistar verði ekki sendir út fyrir næsta skólaár.

Fyrir hönd Barnaheilla – Save the Children á Íslandi og eftirfarandi einstaklinga sem skrifað hafa undir áskorunina.

Erna Reynisdóttir
framkvæmdastjóri Barnaheilla – Save the Children á Íslandi