Umhverfisstefna Barnaheilla

Ein jörð fyrir öll börn – um ókomna tíð

Umhverfisstefna Barnaheilla – Save the Children á Íslandi

 

Barnaheill – Save the Children á Íslandi eru mannréttindasamtök, sem vinna að réttindum og velferð barna með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem leiðarljós í öllu starfi.

Samtökin vilja að tryggt sé að öll heimsins börn í nútíð og framtíð njóti þeirra réttinda sem þeim ber samkvæmt Barnasáttmálanum. Mikilvægt er að stuðla að jafnrétti milli heimshluta og en einnig milli kynslóða; að komandi kynslóðir geti notið réttinda sinna, búið við öryggi og vernd og uppfyllt þarfir sínar, ekki síður en núlifandi kynslóðir.

Því munu samtökin með störfum sínum í þágu barna hafa sjálfbæra þróun að leiðaljósi. Til að jörðin verði áfram byggileg, þarf að nýta auðlindir með sjálfbærum hætti, minnka sóun, vinna gegn loftslagsbreytingum, vernda vistkerfi, vinna að jöfnuði í heiminum, gæta jafnræðis og uppræta fátækt. Jafnframt að stunda lýðræðisleg vinnubrögð, efla þátttöku barna og ungmenna og taka mið af fjölbreytileika samfélaga.

Í hverju verkefni sem unnið er í anda sjálfbærrar þróunar skal huga jafnt að umhverfisþáttum, félagslegri velferð og hagrænum þáttum.

Markmið

Við allar ákvarðanatökur, framkvæmdir, rekstur, innkaup og aðra starfsemi á vegum Barnaheilla skal leitast við að neikvæð áhrif á fólk, umhverfi og náttúru séu í lágmarki.

 • Leggja skal áherslu á vistvæn innkaup á vörum og þjónustu, framkvæmdum og framleiðslu:
  • Við ræstingar verði eingöngu notuð efni sem lágmarka áhrif á umhverfið og hafa jafnframt efnanotkun í lágmarki.
  • Eingöngu verslað við fyrirtæki sem hafa umhverfisvottun, þegar mögulegt er, s.s. þegar um er að ræða prentun.
 • Dregið verði úr hvers kyns sóun verðmæta, myndun úrgangs og stuðlað að endurnýtingu og endurvinnslu með góðri nýtingu hráefna og flokkun:
  • Lágmarka prentun, pappírslausir fundir og pappírslaus samskipti.
  • Fjölnota umbúðir og áhöld.
  • Nýtingu orku og orkusparnaði, s.s ekki hafa ljós kveikt að óþörfu.
  • Lágmarka notkun á plastpokum, m.a. með því að fækka ruslatunnum.
 • Stuðlað verði að notkun vistvænna samgangna:
  • Sett upp skilti á bílastæði þar sem ökumenn eru hvattir til að drepa á bílum sínum.
  • Settar upp hjólreiðagrindur fyrir utan hús.
  • Starfsmenn hvattir til að nota umhverfisvænar samgöngur.
 • Þekking og vitund um umhverfismál og umhverfisvæna lífshætti verði aukin með fræðslu til starfsmanna og félagsmanna.

 Ein jörð fyrir öll börn – um ókomna tíð, umhverfisstefna Barnaheilla – Save the Children á Íslandi og framkvæmd hennar, skal vera liður í daglegu starfi samtakanna. Stefnuna skal kynna fyrir starfsfólki, stjórn og félagsmönnum vera öllum aðgengileg á vef félagsins. Stefnuna skal endurskoða á þriggja ára fresti. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á stefnunni og framkvæmd hennar. Við framkvæmd stefnunnar skal leitast við að hafa jafnræði allra og jafnrétti að leiðarljósi. Stefnan byggist á alþjóðlegum samþykktum, s.s. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, íslenskum lögum, reglugerðum og áætlunum um umhverfismál. Stefnuna skal samþætta öðrum stefnum samtakanna.

Með því að vinna að sjálfbærri þróun vilja Barnaheill – Save the Children á Íslandi lágmarka það vistspor sem samtökin marka og þannig hámarka þann arð sem samtökin skila til barna í nútíð og framtíð. Barnaheill vilja jafnframt vekja athygli á mikilvægi þess að tryggja rétt barna í nútíð og framtíð til heilnæms umhverfis.

Með stefnunni vilja Barnaheill – Save the Children á Íslandi vera öðrum samtökum fyrirmynd og hvatning til að vinna að umhverfismálum, til umhverfisvænna lífshátta og til að vinna að sjálfbærri þróun, núlifandi og komandi kynslóðum til heilla. Þannig verður jörðin okkar fyrir öll börn um ókomna tíð.

Stefna þessi var samþykkt á stjórnarfundi Barnaheilla 2. maí 2017