Lagaumsagnir og ályktanir

AlþingishúsiðBarnaheill – Save the Children á Íslandi leggja ríka áherslu á að þau réttindi, sem kveðið er á um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, séu virt á Íslandi. Samtökin senda reglulega umsagnir til Alþingis um lagafrumvörp, þingsályktanir eða annað er lýtur að málefnum barna. Jafnframt eru sendar út ályktanir þegar samtökin telja brotið á réttindum barna. Í umsögnum sínum og ályktunum leitast samtökin við að hafa hagsmuni barna að leiðarljósi og það sem barninu er fyrir bestu. 

Umsagnir um lagafrumvörp, reglugerðir og annað eftir árum

 Ályktanir