Áskorun um gjaldfrjálsan grunnskóla

Í tilefni af degi barnsins 2016 hafa Barnaheill sent frá sér áskorun til stjórnvalda um að tryggja börnum gjaldfrjálsan grunnskóla, eins og þau eiga rétt til samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Í tilefni af degi barnsins 2016 hafa Barnaheill sent frá sér eftirfarandi áskorun.

ÁSKORUN UM GJALDFRJÁLSAN GRUNNSKÓLA

Öll börn eiga rétt á grunnmenntun án endurgjalds samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem Ísland hefur lögfest. Þar er jafnframt kveðið á um að ekki megi mismuna börnum sökum stöðu þeirra eða foreldra þeirra, svo sem vegna efnahags.

Síðastliðið haust sendu Barnaheill – Save the Children á Íslandi frá sér áskorun til ríkis og sveitarfélaga um að tryggja öllum börnum gjaldfrjálsa grunnmenntun. Samtökin hvöttu þingmenn til að beita sér fyrir lagabreytingum sem tækju af öll tvímæli um að gjaldtaka væri óheimil og hvöttu sveitarfélög til að setja skýrar reglur þar að lútandi.

BARNAHEILL ÍTREKA ÁSKORUN SÍNA FRÁ HAUSTINU 2015:

BARNAHEILL HVETJA ÞINGHEIM TIL AÐ GERA BREYTINGAR Á 31. GR. GRUNNSKÓLALAGA, ÞANNIG AÐ TEKIÐ VERÐI FYRIR ALLA GJALDTÖKU Á NÁMSGÖGNUM NEMENDA.

BARNAHEILL HVETJA STJÓRNVÖLD, BÆÐI RÍKI OG SVEITARFÉLÖG, AÐ SETJA SKÝRAR REGLUR UM AÐ ÓHEIMILT SÉ AÐ KREFJA FORELDRA UM INNKAUP Á GÖGNUM, GREIÐSLU FYRIR GÖGN SEM NOTA Á VEGNA SKÓLAGÖNGU BARNANNA EÐA FYRIR AÐRA STARFSEMI Á VEGUM SKÓLA.

BARNAHEILL HVETJA ALLA GRUNNSKÓLA TIL AÐ FINNA LEIÐIR TIL AÐ UPPFYLLA MARKMIÐ AÐALNÁMSKRÁR UM MENNTUN BARNANNA, ÁN ÞESS AÐ KREFJA FORELDRA UM GREIÐSLU Á HLUTA NÁMSGAGNA EÐA STARFSEMI Á VEGUM SKÓLA.

Skólinn er hornsteinn jafnræðis í samfélaginu. Gerum grunnskólann gjaldfrjálsan í raun og virðum þau réttindi sem öll börn eiga samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Tryggjum þannig að börnum sé ekki mismunað vegna stöðu þeirra eða foreldra þeirra.

GJALDTAKA FELUR Í SÉR MISMUNUN FYRIR BÖRN OG FJÖLSKYLDUR ÞEIRRA.

Barnaheill Save the Children á Íslandi

Dagur barnsins er opinber íslenskur dagur helgaður börnum sem haldinn er síðasta sunnudag í maí ár hvert.