Styrkur til Barnaheilla – Save the Children á Íslandi vegna mannúðaraðstoðar í Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó

 

Barnaheilla Save the Children á Íslandi hafa skrifað undir samning við utanríkisráðuneytisins vegna verkefnisins Barnvæn svæði og barnavernd í Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó og fellur verkefnið undir alþjóðlegt neyðarkall fyrir landið. Þörfin fyrir aðstoð í landinu er gríðarleg en þar hafa ríkt átök samfellt í tæp 30 ár. Stríðið hefur verið skilgreint sem ein af alvarlegri mannúðarhörmungum heims en lítið er um fjölmiðlaumfjöllun um ástand mála og er oft talað um landið sem gleymt hamfarasvæði. Vegna þessa hefur meðal annars verið erfitt að fjármagna mannúðaraðgerðir í landinu.

Verkefnið sem um ræðir kemur til framkvæmdar í Suður-Kivu héraði en þar er ástandið alvarlegt og talið er að um 800.000 manns þurfi á bráðri neyðaraðstoð að halda. Verkefnið miðast að því að vernda börn gegn ofbeldi, misnotkun, útskúfun og vanrækslu, auk þess að vernda börn fyrir því að vera neydd til að ganga til liðs við vígahópa og styðja við þau börn sem hafa þegar verið neydd til þess. Verkefnið miðar að því að ná þessu fram með því að styðja við barnvæn svæði og samfélagslega leidda barnavernd og bjargráð.

Verkefnið miðar einnig að því að byggja á sérþekkingu Barnaheilla - Save the Children á Íslandi með skýrri skírskotun í innlend verkefni samtakanna með innleiðingu á BellaNet aðferðafræðinni sem þjálfar einstaklinga sem vinna með ungu fólki með áherslu á forvarnir.

Markmiðið með Bella Net er að styrkja sjálfsmynd og sjálfsvirðingu barna og ungmenna. Þar sem þau læra að setja sjálfum sér og öðrum heilbrigð mörk. Í Bella Net hópastarfi fær ungt fólk vettvang til að þjálfa sig í að spegla sig, hlusta á skoðanir annarra, tjá eigin skoðanir sem og réttlæta og standa með sjálfum sér. Nemendurnir öðlast meira umburðarlyndi, skilning og samúð, en fyrst og fremst upplifa þeir aukið sjálfsöryggi.

Væntanlegur afrakstur verkefnisins er að draga úr þjáningum barna og styðja við þau börn sem brotið hefur verið á. Átökin í Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó hafa haft alvarlegar afleiðingar fyrir þau börn sem þar búa og er ofbeldi gegn börnum margvíslegt og útbreitt. Með barnvænum svæðum og sálfræðilegum stuðningi við börn er börnum veitt athvarf þar sem þeim leyfist að leika sér við öruggar aðstæður og þau fá fræðslu og fá að taka þátt í valdeflingarverkefnum. Börn öðlast þar kunnáttu og þekkingu til að stuðla að vernd sinni og jafnaldra sinna, til dæmis með því að fá vitneskju um hvar hægt er að nálgast stoðþjónustu við fórnarlömb ofbeldis, fá aðgang að gistifjölskyldum, sérhæfða sálfræðiþjónustu, læknisaðstoð og lögfræðiaðstoð.

Styrkurinn er hluti af samstarfi ráðuneytisins við íslensk félagasamtök en auglýst var í byrjun árs 2020 eftir umsóknum um styrki vegna þróunarsamvinnuverkefna og mannúðaraðstoðar félagasamtaka. Umsóknarfrestur vegna þróunarsamvinnuverkefna var til 31. mars en hins vegar var sú breyting gerð að enginn umsóknarfrestur er skilgreindur fyrir umsóknir til mannúðaraðstoðar. Það er því opið fyrir umsóknir allt árið svo lengi sem fjárheimildir leyfa. Nánar má lesa um samstarfið á vef stjórnarráðsins