Það verður að standa vörð um réttindi barna

Barnaheill – Save the Children á Íslandi skora á ríkisstjórn og sveitarfélög að standa vörð um réttindi barna á tímum niðurskurður. Það má umfram allt ekki skerða þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra á sviði menntamála, heilbrigðis- og félagsþjónustu. Slíkur niðurskurður er óafturkræfar sem og áhrif hans á þau börn sem fyrir honum verða.

Barnaheill – Save the Children á Íslandi skora á ríkisstjórn og sveitarfélög að standa vörð um réttindi barna á tímum niðurskurður. Það má umfram allt ekki skerða þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra á sviði menntamála, heilbrigðis- og félagsþjónustu. Slíkur niðurskurður er óafturkræfar sem og áhrif hans á þau börn sem fyrir honum verða.

Jafnræði til náms er einn af hornsteinum íslensks samfélags og þegar þrengir að, er brýnt að hlúa að menntuninni. Sterk efnahagsleg rök hníga að því að skerða alls ekki skólagöngu barna og ungmenna heldur auka við hana á krepputímum ef þess er nokkur kostur.

Á undanförnum tveimur árum hefur verið verulegur niðurskurður í grunnskólum landsins. Samkvæmt könnun Sambands íslenskra sveitarfélaga á hagræðingaraðgerðum sveitarfélaga í skóla- og fræðslumálum, sem gerð var haustið 2009, er mestur niðurskurður í forfallakennslu og stuðningskennslu, á kaupum til kennslugagna, til vettvangsferða auk þess sem samkennsla hefur verið aukin. Þessi niðurskurður hefur aukið verulega álag á kennara og annað starfsfólk skólanna.  Nú eru uppi hugmyndir hjá sveitarfélögum um frekari niðurskurð sem felast í því að skerða nám barna um allt að fimm tíma á viku, eða sem nemur allt að fimm vikum á ári. Barnaheill- Save the Children á Íslandi telja þessar hugmyndir óásættanlegar. Þær munu skerða menntun barnanna og eru óafturkræfar. Þetta er skaði sem verður ekki bættur, þó tímafjöldi verði aukinn síðar. Hópur barna í íslensku samfélagi mun þá hafa fengið minni menntun en önnur börn.

Barnaheill - Save the Children á Íslandi hafa þungar áhyggjur af þeim niðurskurði í skólakerfinu sem nú þegar hefur komið til framkvæmda. Samtökin hvetja sveitarfélög til að standa vörð um menntun barnanna, sérkennslu, aðstoð við heimanám og stuðning við börn innflytjenda. Grunnskólinn er grunnþjónusta sem ber að standa vörð um. Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem íslensk stjórnvöld hafa staðfest, skulu öll börn njóta sömu réttinda, óháð stöðu þeirra og foreldra þeirra. Öll börn eiga meðfæddan rétt til lífs og þroska og öll börn eiga rétt á endurgjaldslausri grunnmenntun. Öll börn eiga rétt á góðri heilsu, umönnun og vernd. Áframhaldandi niðurskurður í menntakerfi, heilbrigðis- og félagsþjónustu getur haft alvarleg áhrif á stöðu fjölda barna í nútíð og framtíð.

Barnaheill -Save the Children á Íslandi benda á mikilvægi þess að ríki og sveitarfélög læri af þeim þjóð