Fréttir Barnaheilla

Lítið þokast í að uppræta barnafátækt í Evrópu

Frá árinu 2013 hafa Barnaheill – Save the Children á Íslandi tekið þátt í vinnu Evrópuhóps Save the Children um barnafátækt í álfunni. -Árið 2014 kom út skýrsla á vegum hópsins; Child poverty and social exclusion ­ a matt­er of childrens rights, þar sem fram kom að um 28% barna í Evrópu eiga á hættu að búa við fátækt eða félagslega einangrun. Síðla árs 2016 kom svo út önnur skýrsla, Educational and Child poverty in Europe -­ Leaving no child behind, eða tengsl barnafátæktar og skorts á tækifærum og menntun.

Krakkarnir í hverfinu...

"Skólar eru hornsteinn jöfnuðar í sam­félaginu“ segir í riti útgefnu af mennta ­ og menningarmálaráðuneytinu. Við hjá Barnaheillum tökum undir þessa fullyrðingu og teljum afar mikilvægt að skólakerfið standi vörð um réttindi barna og vinni gegn mismunun."

Framtíðarsýn, markmið og stefna Barnaheilla

Erna Reynisdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla skrifar: Á síðastliðnu ári unnu stjórn, starfsfólk, ungmennaráð Barnaheilla og hagsmunaaðilar að mótun stefnu samtakanna fyrir árin 2016-2018. Framtíðarsýn samtakanna til ársins 2030 var formuð í takt við stefnumótun alþjóðasamtakanna okkar.Barnaheill – Save the Children á Íslandi voru stofnuð árið 1989 og eru hluti af alþjóðasamtökum Save the Children sem samanstanda af 30 landsfélögum með starfsemi í 120 löndum.Til þess að þjóna hagsmunum barna á sem árangursríkastan hátt er reglulega farið í stefnumótunarvinnu þar sem framtíðarsýn og markmið samtakanna eru endurskoðuð og mótu...

Ávarp formanns

Kolbrún Baldursdóttir, formaður stjórnar Barnaheilla, skrifar: Blað Barnaheilla – Save the Children á Íslandi er nú komið út fimmta árið í röð. Í blaðinu eru helstu verkefnum Barnaheilla gerð skil og sagt frá störfum samtakanna. Markmið Barnaheilla er ávallt að berjast gegn hvers kyns ofbeldi og misrétti gagnvart börnum. Rík áhersla er lögð á að kynna Barnasáttmálann fyrir börnum og foreldrum þeirra, sem og að vekja stjórnvöld til vitundar um ákvæði hans. Það er gert í formi lagaum- sagna þar sem tækifæri gefst til að benda stjórnvöldum á að gæta hagsmuna barna.Blað Barnaheilla – Save the Children á Íslandi er nú komið út fimmta ári&et...